Fiainam-pandresena

“Anaka, hianareo dia avy amin’ Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin’izao tontolo izao”I Jaona 4:4 Tamin’ny fotoana ianao tonga zanak’ Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fahaterahana indray, dia efa nandray ilay fiainan’ Andriamanitra ao anatinao ianao, dia ilay fiainam-pandresena. Manomboka eo ianao dia afaka Read more…