Miakara amin’ny haavo ara-panahy ambony kokoa

“Fa maniry hahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo, mba hampaherezina hianareo” Romana 1:11 Isan’ny fomba iray lehibe, fahasoavam-panahy lehibe iray, entin’ Andriamanitra mampahery sy mampatanjaka ary mampitombo antsika, ny fizaran-java-panahy amin’ny alalan’ny fametraha-tanana. Amin’ny fotoana ny mpanompon’ Andriamanitra mivavaka ho anao, mizara zava-panahy ho anao, mampita fanasitranana sy hery Read more…