Vavaka maharitra

“Ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.”Jakoba 5:16 Ny fitiavam-bavaka dia tsy zavatra tonga ho azy eo amin’ny fiainana kristianina, dia amin’ny fanarahanao an’ Andriamanitra. Ny fitiavam-bavaka dia tsy miankina amin’ny fahatsapana hoe te hivavaka na tsia, fa fitsipika apetrakao aminao, hitaizanao tena sy ny fiainam-panahinao. Ny antony hisakafoananao Read more…